Oriki fún Yewá

Ejo Ejo Ewà
Idã Idã Ewà
Ewà ô
Ossumarè olowo gbanigbà
Ossumarè o njo nile
Ewá yá mi orissà njo nile Ossumarè
Ewà ô
Ewà Ibà re ô
Ewà mojubà

Ewà ja mi, ko kerè, ko kerè
Orubatà!

Oriki para Yewá

cobra , cobra é Ewà
salve Ewà
salve Ossumarè dono das riquezas imensas
Ossumarè está dançando em nossa casa
minha mãe Ewà está dançando com Ossumarè em nossa casa
salve Ewá
Ewá nós te saudamos

Ewá seja benvinda

nossa mãe Ewà não é pequena
ela é imensa

Anúncios